En marknadsförare är en person som arbetar med att urskilja varor och tjänster som tillönskas av en kundbas samt att marknadsföra de varor och tjänster som företaget i fråga erbjuder. Vad är en marknadsförare?

De hjälper till att öka försäljningen av tjänster och produkter vilket leder till att intäkter ökar för företaget genom att skapa och använda sig av effektiva marknadsföringsstrategier. Marknadsföraren har ofta befogenhet att realisera och ändra marknadsföringsstrategierna enligt både kundens och marknadens behov.

Betydelsen av en marknadsförare

Varje företags ekonomiska välgång hänger till stor del på marknadsföringsförmågan. Drift, ekonomi och annan verksamhet spelar egentligen ingen roll om det inte finns någon efterfrågan på produkter och tjänster. Om produkten eller tjänsten är välkänd desto mer intressant är det för potentiella kunder att köpa den.

Marknadsförare har stor betydelse för ett företag då de hjälper till att stärka varumärket på både online och offlinekanaler. De hjälper till att sprida medvetenhet om företagets produkter och tjänster.

Att arbeta som marknadsförare är ett varierande yrke med många olika arbetsuppgifter och omfattar i regel alla olika leden i marknadsföringen. Som marknadsförare bör man vara kreativ, lösningsorienterad, nytänkande och allmänbildad, just detta egenskaper ses som särskilt värdefulla.

Det finns flera typer av marknadsförare beroende på deras roll och kompetensområde

Vad är en marknadsförare? och vilka roller kan en sådan ha? Det listar vi här nedan:

1. Varumärkesmarknadsförare – denne person arbetar med att bygga upp varumärket. Hen säkerställer att varumärket ses som optimalt bland potentiella och befintliga kunder. Här kan man använda både online- och offlinemarknadsföring.

2. Produktmarknadsförare – När man arbetar med produktmarknadsföring arbetar man med att marknadsföra företaget varor och tjänster. Här arbetar man ofta med reklamföretag.

3. Innehållsmarknadsförare – Eller contentmarketer som de också kallas är specialiserade på att skapa innehåll som är kvalitativ och relevant för företaget. Denna typ ökar företagets sökbarhet och närvaron online.

4. Marknadsförare för sociala medier – Den här typen av marknadsförare är specialist på att hantera sociala konton för företaget. Målet är att införskaffa fler följare, implementera strategier och säkerställa att det finns aktuellt innehåll på dem sociala plattformarna.

5. Digital marknadsförare – En av de viktigaste marknadsförare i dagens alltmer digitaliserade värld. Denna person hanterar alla online aspekter av marknadsföring. Kan handla om att hand om företagets sociala konton, designa marknadsföring event eller att arbeta med SEO.