Email marknadsföring & Sociala medier

Marknadsföring i sociala medier Marknadsföring i sociala medier. Det är en av de mest populära typerna av marknadsföring. Sociala medieplattformar används som en digital marknadsföringskanal. Du kan skapa en profil för ditt företag på vilken social medieplattform som...

Vad är online- och offlinemarknadsföring?

Online marknadsföring och offline marknadsföring Marknadsföring är en process som används för att förstå publiken bättre, utveckla ett värdefullt erbjudande, kommunicera, hjälpa till att nå målgruppens behov, och önskemål. Ordet marknadsföring är ett av de mest...